SVETA VERA BODI VAM LUČ, MATERIN JEZIK PA KLJUČ DO ZVELIČAVNE OMIKE.

ANTON MARTIN SLOMŠEK