POVABILO

vsem predšolskim in šolskim otrokom ter odraslim

K DOPOLNILNEMU POUKU SLOVENŠČINE V BERLINU

v šolskem letu 2016/17

Učenci se v različnih skupinah k pouku zbirajo enkrat na teden v popoldanskem času oz. ob sobotah dopoldne za vrtec. Pouk se izvaja preko raznolikih dejavnosti, zanimivih za učence. Otroci se slovenščine učijo v majhni skupni, preko interaktivnih dejavnosti s sovrstniki. Na ta način razvijajo jezikovno kompetenco v slovenščini in spoznavajo slovensko kulturo.

Pouk je prilagojen jezikovnemu znanju in potrebam vsakega posameznega učenca ter je namenjen otrokom in odraslim s slovenskimi koreninami. Skupini za odrasle se lahko pridružijo tudi partnerji Slovencev.

Za vse udeležence je pouk brezplačen in poteka v organizaciji Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Vabljeni vsi, ki bi se nam radi pridružili. Veseli vas bomo!

mag. Magdalena Novak,
učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine
mobilni telefon: 0157 87381797
e-naslov: magdalenanovak@gmail.com